FT-mål

FT-mål, tidigare kallade "småmål", är mål som handläggs "förenklat" enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken.

Jämför med kommentaren till 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.

Se även Domstolsverkets handbok om tvistemål, , 7. Mål om mindre värden