Industritillbehör

Maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet som är inrättad för industriell verksamhet, för att användas i denna verksamhet.

Definitionen återfinns i JB 2:3. Maskiner och annan utrustning kan räknas som antingen byggnadstillbehör (JB 2:2) eller industritillbehör. Avgränsningen görs så att utrustning som används och är till nytta för fastigheten oavsett vilken industri som nyttjar den, räknas som byggnadstillbehör, medan sådant som används i den specifika industrin räknas som industritillbehör.

Om fastighetsägaren av sakrättsliga skäl inte vill att ett visst föremål ska räknas som industritillbehör, även fast det uppfyller kraven, kan denne avge en förklaring om detta som skrivs in i fastighetsregistret enligt JB 24 kap.