Sekundosuccession

Sekundosuccession innebär en uppskjuten arvsrätt.

Ett vanligt exempel är situationen med två makar, A och B. När A avlider görs en bodelning där B får hälften av värdet med full äganderätt. Den andra hälften får B disponera med fri förfoganderätt under sin livstid (förutsatt att A inte hade några särkullbarn). När även B avlider ska hälften av B:s förmögenhet gå till A:s arvingar i första eller andra arvsklassen, medan den andra hälften går till B:s arvingar i första, andra eller tredje arvsklassen.

Av intresse är att det är den kvot (vanligen hälften) av boet som var A:s andel vid den första bodelningen som ska gå till A:s arvingar, inte den summa som var A:s del av boet när denne avled. Summan som delas ut till A:s arvingar efter B:s död kan alltså vara så väl större som mindre än då A avled.

Även en testator kan förordna om sekundosuccession genom att i testamentet tala om vad som ska ske med egendom som någon fått tilldelat sig med fri förfoganderätt när denna löpt ut (vanligtvis vid mottagarens död).