Svarande

Den fysiska eller juridiska person som blivit stämd i ett tvistemål inför domstol.