Tvistemål

Tvistemål är den typ av mål som handläggs enligt reglerna för tvistemål i 10 -18 kap med flera kapitel i rättegångsbalken.