Utbyte

En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp (se 22 kap. 8 § jordabalken).