FFFS 1998:6

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1998:6

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 19 februari 1998

Finansinspektionen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid

utgången av februari 1998, nämligen

-instruktion (1988:12, B 10) för revisor som bankinspektionen förordnat med stöd

av 7 kap. 3 § bankrörelselagen (1987:617),

-instruktion (1989:9, B 8) för revisor, som bankinspektionen förordnat i

auktoriserat finansbolag med stöd av 17 § lagen (1988:606) om finansbolag,

-instruktion (1989:10, B 9) för revisor, som bankinspektionen förordnat med stöd

av 6 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

-instruktion (1989:12, B 11) för revisor, som bankinspektionen förordnat med stöd

av 46 § aktiefondslagen (1974:931),

-instruktion (1989:13, B 11) för revisor, som bankinspektionen förordnat med stöd

av 32 § fondkommissionslagen,

-instruktion (FFFS 1992:18) för revisor, som Finansinspektionen förordnat med

stöd av 10 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Claes Norgren

Johan

Altersten