SKVFS 2018:12

Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:12

Innehåll i databas

Utkom från trycket

den 26 oktober 2018

Skatteverkets föreskrifter

om vilka uppgifter som får behandlas i

Skatteverkets beskattningsdatabas;

beslutade den 22 oktober 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2001:588)

om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

följande.

1 § I beskattningsdatabasen får beträffande fysisk persons identitet,

medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden samt beträffande en

juridisk persons identitet, säte, ägarförhållande, firmatecknare och

andra företrädare behandlas uppgifter om bl.a.

1. personnummer,

2. samordningsnummer,

3. organisationsnummer,

4. särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

5. namn,

6. adress,

7. mejladress,

8. civilstånd,

9. folkbokföringsförhållanden,

10. bosättningsland,

11. firma,

12. juridisk form,

13. delägare,

14. huvudkontor,

15. bokslutsdatum,

16. ombud,

17. företrädare,

18. konkursförvaltare,

19. god man,

20. förmyndare,

21. samband mellan personnummer eller organisationsnummer,

22. telefonnummer,

23. telefaxnummer,

24. verksamhetsbeskrivning, och

25. näringsgrensindelning.

2 § I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från

aktiebolagsregistret om bl.a.

1. styrelseledamöter,

2

SKVFS 2018:12

2. verkställande direktör,

3. firmatecknare,

4. revisor,

5. antal aktier,

6. aktiekapital,

7. aktievaluta,

8. att styrelsen inte är fulltalig,

9. att årsredovisning inte har lämnats i tid,

10. företagsrekonstruktion,

11. fusion,

12. företagsform, och

13. räkenskapsår.

3 § I beskattningsdatabasen får behandlas uppgifter från

vägtrafikregistret om bl.a.

1. innehav av fordon,

2. registreringsnummer,

3. märke,

4. typ,

5. årsmodell/tillverkningsår,

6. karosserinummer,

7. tillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

8. tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

9. tillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211),

10. taxiförarlegitimation,

11. redovisningscentraler för taxi, och

12. taxametrar.

4 § I beskattningsdatabasen får beträffande fastighetstaxering och

förberedelsearbetet inför fastighetstaxering behandlas uppgifter om

bl.a.

1. vad som behövs till ledning för fastighetstaxeringsarbetet från

Skogsstyrelsen, och

2. sådan g

eodata som tillhandahålls av Lantmäteriet med stöd av

bestämmelserna i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2018.

2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter

(RSFS 2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 §

lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

beskattningsverksamhet.

3

SKVFS 2018:12

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)