SOU 1922:10

Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling