Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:390 i lydelse enligt SFS 2019:1000
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Har någon som är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap.socialförsäkringsbalken fått behov av läkarvård eller fysioterapeutisk behandling under vistelse inom en svensk kommun vid riksgränsen mot Finland eller Norge och fått sådan vård eller behandling i det angränsande landet, ska Försäkringskassan lämna ersättning för den försäkrades utgift för vården eller behandlingen. Förordning (2013:1150).

2 §  Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.

[S2]Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs avdrag med ett belopp som motsvarar den patientavgift som gäller för vården eller behandlingen i patientens hemregion. Förordning (2019:1000).

3 §  För resekostnad i samband med vården eller behandlingen utges ersättning enligt föreskrifterna i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Förordning (1991:1646).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

Ändring, SFS 1964:159

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1969:659

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1974:1108

  Omfattning
  ändr.; omtryck

Ändring, SFS 1975:1013

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1979:111) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1986:435) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:83) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1990:1399) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1646) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1666) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (2010:1649) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:1150) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:1000) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01