Upphävd författning

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-06-07
Ändring införd
SFS 1974:525 i lydelse enligt SFS 2004:806
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Ersättningen utges enligt grunder som regeringen fastställer. Ersättningen omfattar även kostnaderna för preventivmedel som utlämnas i samband med rådgivningen.

[S2]Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt. Lag (1984:687).

4 §  Ersättning enligt denna lag för rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel utges av Försäkringskassan.

[S2]Om ersättning för resekostnader i samband med rådgivning enligt denna lag finns föreskrifter i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Lag (2004:806).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Ändring, SFS 1975:226

Lag (1977:369) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Lag (1984:687) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:190
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1988:45) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:63
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1991:422) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning för kostnader för resa som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:135
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1655) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (2004:806) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2010:1218) om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph.