lagen.nu

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:512
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-06-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:407

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende, ska det bedömas som grovt. För grovt brott döms det till fängelse i lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:512).

Rättsfall (1)

RH 2007:7: Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:407, 2016:512

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:267

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:316

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1981/82:172, SoU 1981/82:47, rskr 1981/82:333
SFS-nummer
1982:316

Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:407
Rubrik
Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:70, 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200
Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:267
Rubrik
Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:512
Rubrik
Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation