Upphävd författning

Lag (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1104 i lydelse enligt SFS 1999:1064
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt skall erläggas till staten enligt denna lag för elektrisk kraft som inom landet framställs i ett kärnkraftverk. Lag (1986:503).

2 § har upphävts genom lag (1984:165).

3 §  Den som har tillstånd att inneha och driva kärnkraftsreaktorer (reaktorinnehavaren) skall erlägga skatten och vara registrerad hos beskattningsmyndigheten. Lag (1993:483).

4 §  Skyldighet att erlägga skatt enligt denna lag inträder när den elektriska kraften levereras från kärnkraftverket. Lag (1986:503).

6 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:165).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

Lag (1984:165) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1986:503) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:140
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3-5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1993:483) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:914) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:688) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Under tiden 1 september 1996-30 juni 1997 skall skatt enligt 5 § dock tas ut med 2,2 öre per kilowattimme.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1222) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:1064) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:466

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
Omfattning
upph.