Upphävd författning

Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande

Version: 1983:891

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-01
Ändring införd
SFS 1983:891
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983:890) om allemanssparande.
Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 § lagen om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
Realisationsvinst på andel i allemansfond utgör inte skattepliktig inkomst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel.
För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen om allemanssparande utgår gåvoskatt i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Lag (1987:1316).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:30
  Ikraftträder
  1984-04-01

Lag (1985:264) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:129
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:497) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande

Lag (1987:1316) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande

Ändring, SFS 1988:847

  Omfattning
  upph.