Lag (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1986-03-06
Ändring införd
SFS 1986:98 i lydelse enligt SFS 1994:1502
Ikraft
1986-04-01
Tidsbegränsad
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om stiftelser som förvaltas av de kommuner och landsting som framgår av bilagan skall i stället för den värdegräns på 20 000 kronor som föreskrivs i 2 § första stycket 7 och 8 § första stycket tredje meningen lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser gälla en värdegräns på 200 000 kronor. Lag (1991:1589).

Bilaga

Kommuner Haninge Vänersborgs Huddinge Åmåls Järfälla Askersunds Nacka Degerfors Nynäshamns Hallsbergs Stockholms Hällefors Södertälje Karlskoga Tyresö Kumla Upplands-Väsby Laxå Gnosjö Lindesbergs Tingsryds Ljusnarsbergs Helsingborgs Nora Kävlinge Örebro Malmö Skinnskattebergs Varbergs Ludvika Göteborgs Hudiksvalls Ale Sandvikens Borås Bräcke Tranemo
Landsting Göteborgs och Bohus läns Örebro läns Kopparbergs läns Jämtlands läns

Ändringar

Lag (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Lag (1988:1414) om fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:1
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:1589) om dels fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.; ny bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1433) om fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:86, Prop. 1993/94:9, Bet. 1993/94:LU11
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1502) om fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:59, Prop. 1994/95:65, Bet. 1994/95:LU10
Omfattning
forts. giltighet; ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
1995-01-01