Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:561 i lydelse enligt SFS 2010:1845
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649). Förordning (2010:1845).

 • LVFS 2011:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika
2 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).
3 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).

Ändringar

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1991:409) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1993:749) om ändring i förordningen(1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1289) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:2051) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:1165) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2010:1845) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2011-01-01