Inaktuell version

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Version: 1996:1165

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 1996:1165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för läkemedelsverket som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

 • LVFS 2011:9: Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika

2 §  Läkemedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. 7 § tredje stycket narkotikastrafflagen (1968:64),
 2. lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. Förordning (1994:2051).

3 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. avgifter enligt 8 a § lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.,
 2. försäljning av teknisk sprit enligt 5 b § lagen om försäljning av teknisk sprit m.m., om det behövs för att förhindra missbruk,
 3. behörighet att förordna eller beställa teknisk sprit som avses i lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. Förordning (1996:1165).

 • LVFS 2010:28: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

Ändringar

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1991:409) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1993:749) om ändring i förordningen(1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1289) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:2051) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:1165) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2010:1845) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2011-01-01