Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1124 i lydelse enligt SFS 2021:593
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

1 §  Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, och
 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

[S2]Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 2. elev i gymnasieskolan som
  1. har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har satts på kursen enligt 15 kap. 27 § skollagen, eller
  2. har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om betyg inte har satts i grundskoleämnet enligt 15 kap. 27 § skollagen,
 3. elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 4. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E,
 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E, eller
 6. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering. Förordning (2021:97).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

1 §  Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, och
 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 2. elev i gymnasieskolan som
  1. har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har satts på kursen enligt 15 kap. 27 § skollagen, eller
  2. har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om betyg inte har satts i grundskoleämnet enligt 15 kap. 27 § skollagen,
 3. elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget Icke godkänt eller betyget F på den kurs prövningen gäller,
 4. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget Godkänt eller betyget E,
 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget Godkänt, eller
 6. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering. Förordning (2021:98).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 §  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.

[S2]Avgiften får dock uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021.

[S3]Andra stycket gäller avgift för ett prövningstillfälle per kurs. Förordning (2021:592).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

2 §  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (2021:593).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:442) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-07-15

Förordning (2021:97) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:98) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2021:592) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-07-17

Förordning (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-01-01