Upphävd författning

Förordning (1991:836) om visering för sydafrikanska medborgare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:836
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1986:131) om visering för sydafrikanska medborgare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid prövning av ansökningar om visering för sydafrikanska medborgare skall 2 och 3 §§ tillämpas, om det inte finns skäl att vägra visering enligt annars gällande grunder för viseringsprövningen.

2 §  Visering skall vägras om besöket

  1. avser deltagande i sport- och idrottsevenemang,
  2. sker inom ramen för sådan affärsverksamhet som avses i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika eller i lagen (1985:98) om investeringar i Sydafrika,
  3. avser krigsmateriel eller liknande materiel enligt förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika eller enligt förordningen (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel, eller
  4. har samband med framtagande eller utveckling av nukleär teknologi.

3 §  Utan hinder av föreskrifterna i 2 § får visering beviljas om tungt vägande skäl talar för det.

Ändringar

Förordning (1991:836) om visering för sydafrikanska medborgare

Ikraftträder
1991-07-01

Förordning (1993:1027) om upphävande av förordningen (1991:836) om visering för sydafrikanska medborgare

    Omfattning
    upph.