Upphävd författning

Förordning (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1668 i lydelse enligt SFS 2000:897
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) anges i denna förordning som Förbundsrepubliken Jugoslavien. Förordning (1995:1272).

Behöriga myndigheter

2 §  Regeringen prövar frågor om tillstånd att leverera eller sälja utrustning till Förbundsrepubliken Jugoslavien enligt rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien. Förordning (2000:897).

2 a § har upphävts genom förordning (2000:897).
3 § har upphävts genom förordning (2000:897).
3 a § har upphävts genom förordning (2000:752).

Förbud mot förfogande över penningmedel

4 §  Penningmedel som tillhör Förbundsrepubliken Jugoslavien eller en juridisk person som ägs eller kontrolleras av Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S2]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket.

[S3]Förbuden i första och andra styckena gäller inte penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som har tagits emot eller uppkommit efter den 21 november 1995. Förordning (1996:17).

 • RH 1998:18:Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.
5 § har upphävts genom förordning (1995:1272).

Gemensamma bestämmelser

6 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra stycket den balken. Förordning (1995:1272).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1272).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1272) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 11 december 1995.
  2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22 november 1995.
  3. De upphävda paragraferna skall inte tillämpas för tid från och med den 22 november 1995.
  Omfattning
  upph. 2, 3, 5, 7 §§. rubr. närmast före 2, 5 §§; rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 4 §; ändr. 1, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
  Ikraftträder
  1995-12-11

Förordning (1996:17) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.
  2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22 november 1995.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1998:280) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Omfattning
  ny 2 §; rubr. närmast före 2 §
  CELEX-nr
  398R0926
  Ikraftträder
  1998-06-10

Förordning (1998:1015) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ny 3 §
CELEX-nr
398R1295
Ikraftträder
1998-08-17

Förordning (1998:1194) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
CELEX-nr
398R1607
Ikraftträder
1998-09-21

Förordning (1999:255) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
399R0900
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (1999:584) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
399R1064
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:709) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §
CELEX-nr
399R1294
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:794) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
398R0926
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:134) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2, 2 a §§; ny 3 a §
CELEX-nr
32000R0607
Ikraftträder
2000-04-18

Förordning (2000:206) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
ändr. 2 a, 3 §§
CELEX-nr
31999R1294
Ikraftträder
2000-05-02

Förordning (2000:752) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
upph. 3 a §
Ikraftträder
2000-10-17

Förordning (2000:897) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Omfattning
upph. 2 a, 3 §§; ändr. 2 §
CELEX-nr
31998R0926
Ikraftträder
2000-12-01

Ändring, SFS 2002:567

Omfattning
upph.