Förordning (1998:32) om standarder för digital radio och tv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
SFS 1998:32 i lydelse enligt SFS 2023:847
Ikraft
1998-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
  • RTVFS 2005:1: verkets föreskrifter om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och TV-tjänster

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv. Förordning (2022:514).

2 §  Mediemyndigheten får meddela föreskrifter om följande i lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv:

  1. viss utrustning för tv-mottagare med stöd av 3 §,
  2. verkställigheten av 4 §,
  3. utrustning för villkorad tillgång till digitala tv-tjänster med stöd av 5 § andra stycket, och
  4. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 §. Förordning (2023:847).

3 §  Mediemyndigheten ska utöva tillsyn över att lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Förordning (2023:847).

Ändringar

Förordning (1998:32) om standarder för digital radio och tv

    Ikraftträder
    1998-03-01

Förordning (2003:404) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av TV-signaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2010:732) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2015:622) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2022:514) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, §§
Ikraftträder
2022-06-03

Förordning (2023:847) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för digital radio och tv

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2024-01-01