Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
SFS 1998:32 i lydelse enligt SFS 2015:622
Ikraft
1998-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • RTVFS 2005:1: verkets föreskrifter om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och TV-tjänster

1 §  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter enligt lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV- signaler. Förordning (2003:404).

2 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

  1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 § första stycket,
  2. viss utrustning för tv-mottagare med stöd av 4 §,
  3. utrustning för villkorad tillgång till digitala tv-tjänster med stöd av 5 § andra stycket,
  4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller tv-tjänster med stöd av 6 §, och
  5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 §. Förordning (2015:622).

3 §  Myndigheten för press, radio och tv ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Förordning (2015:622).

Ändringar

Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler

    Ikraftträder
    1998-03-01

Förordning (2003:404) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av TV-signaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2010:732) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2015:622) om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01