Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:962 i lydelse enligt SFS 2014:1262
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Sjöarbetstidskungörelse (1970:550)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för fartygsarbete på fartyg som hör till Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.

[S2]I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har undantagits från lagen om vilotid för sjömän gäller i stället arbetstidslagen (1982:673). Förordning (2014:1262).

2 §  Tillsyn över efterlevnaden av lagen om vilotid för sjömän (1998:958) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av Transportstyrelsen och, utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn. Tillsyn utövas också av Kustbevakningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen. Förordning (2008:1131).

3 §  Föreskrifter om verkställighet av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän samt ytterligare föreskrifter om arbetsordning på fartygen och om anteckningar om vilotid får meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om tillsynsförrättningar utom riket, som Transportstyrelsen får meddela med stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska meddelas i samråd med Utrikesdepartementet. Förordning (2008:1131).

Ändringar

Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän

Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2002:459) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-06-30

Förordning (2003:444) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2008:1131) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:141) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2012:790) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1262) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01