Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1127
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • FFFS 2015:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv
  • FFFS 2013:8: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv
  • FFFS 2015:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv
Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Finansinspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 39 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag.

Ändringar

Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2001-01-01