Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:989 i lydelse enligt SFS 2009:1402
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid samtliga förvaltningsrätter.

[S2]Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469). Förordning (2009:1402).

2 § Har upphävts genom förordning (2003:328).

3 §  Föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges förordnande enligt 2021 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion.

[S2]Vad som sägs om notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och tredje styckena och 21 § andra och tredje styckena förordningen med förvaltningsrättsinstruktion ska även gälla föredragande som fått förordnande enligt första stycket. Förordning (2009:1402).

3 a § Har upphävts genom förordning (2007:649).

4 §  Lagmannen får förordna anställda vid förvaltningsrätten att på eget ansvar

  1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och utlänningslagen (2005:716), och
  2. förordna sakkunnig i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Förordning (2009:1402).

5 §  Lagmannen får förordna lagfarna föredragande som har tjänstgjort minst två år vid förvaltningsrätt och förvaltningsrättsnotarier som har tjänstgjort minst ett år, under förutsättning att de bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämpliga, att på eget ansvar

  1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och
  2. besluta om beviljande av rättshjälp. Förordning (2009:1402).

6 §  Förordnande enligt 4 och 5 §§ får inte avse mål eller frågor som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

[S2]Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket skall den som förordnats anmäla frågan för lagmannen eller den domare som lagmannen utsett. I förvaltningsrätt som är avdelningsindelad skall sådan fråga i stället anmälas för avdelningschefen eller den domare avdelningschefen utsett. Förordning (2009:1402).

Ändringar

Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt

Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:85) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid Länsrätten i Skåne län

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:328) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
forts. giltighet; upph. 2 §; ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:873) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:652) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1221) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:136) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:587) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:673) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2005:767) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2006-01-03

Förordning (2006:91) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2007:649) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
upph. 3 a §, ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:823) om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2009:32) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1401) om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2009:1402) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-02-15