Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1390
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

2 §  Livsmedelsverket prövar ansökningar om förordnande som officiell veterinär för uppgifter inom verkets ansvarsområde.

[S2]Övriga ansökningar om förordnande av officiell veterinär prövas av Statens jordbruksverk.

3 §  Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för inspektioner av verksamheten hos de officiella veterinärer som respektive myndighet har förordnat.

4 §  Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom respektive ansvarsområde, meddela föreskrifter om

 1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,
 2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om avgifter för sådan utbildning,
 3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,
 4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och
 5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.

 • SJVFS 2019:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer
 • SJVFS 2015:7: Statens jordbruksverks föreskrifter om officiella veterinärer
 • SJVFS 2018:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer
 • SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
 • SJVFS 2020:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
 • SJVFS 2020:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer
 • SJVFS 2021:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Ändringar

Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer

CELEX-nr
31996L0093
Ikraftträder
2010-01-01