Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:40 i lydelse enligt SFS 2020:812
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2021. Förordning (2020:812).

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2020:812).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

Förteckning över länstal 2021

Län Länstal
Stockholms län 2 097
Uppsala län 321
Södermanlands län 122
Östergötlands län 338
Jönköpings län 243
Kronobergs län 48
Kalmar län 142
Gotlands län 69
Blekinge län 66
Skåne län 809
Hallands län 354
Västra Götalands län 1 307
Värmlands län 244
Örebro län 158
Västmanlands län 108
Dalarnas län 236
Gävleborgs län 119
Västernorrlands län 90
Jämtlands län 97
Västerbottens län 261
Norrbottens län 271
Förordning (2020:812).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-12-20

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
  2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.
Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2017-03-09

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:812) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2021-01-01