Lag (2022:1107) om marknadskontroll av EU-gödselprodukter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2022-06-22
Ändring införd
SFS 2022:1107
Ikraft
2022-07-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2022:1107) om marknadskontroll av EU-gödselprodukter

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Ikraftträder
2022-07-25