lagen.nu

Advokatsamfundet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Advokatsamfundet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Advokatsamfundet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1991 s. 232: Vid prövning av besvär över beslut av advokatsamfundet att vägra en sökande inträde i samfundet på grund av bristande lämplighet har samfundets bedömning av lämplighetsfrågan ansetts böra frångås...
NJA 1991 s. 293: Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget...
NJA 1994 s. 688: En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2001 s. 535: Fråga om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund när advokaten, som var förordnad till offentlig försvarare för häktad med restriktioner, till utomstående befordrat information från den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation