Anställningsskydd, Avskedande (18-20 §§)

Beskrivning saknas!