lagen.nu

Förening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förening finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1986 s. 35: Fråga om lotteri var att anse som anordnat för allmänheten eller jämställt med sådant lotteri. 1 och 8 §§ lotteriförordningen (1939:207); jfr nu 4 § lotterilagen (1982:1011).
NJA 1989 s. 80: Fråga om uteslutning ur ekonomisk förening.
NJA 1990 s. 687: Beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 1998 s. 293: Beslut om uteslutning ur en ideell föräldrakooperativ förskoleförening har ansetts kunna bli föremål för domstolsprövning på materiell grund.
NJA 1998 s. 717: Beslut om uteslutning ur ideell förening med ändamål att uppföra och sköta båthangarer har ansetts kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 2003 s. 683: En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation