lagen.nu

Grov förskingring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grov förskingring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1997 s. 652: Fråga om påföljd för grov förskingring.
NJA 1997 s. 781: Fråga om påföljd för grov förskingring m m.
NJA 2003 s. 414: Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)
RH 1996:2: Påföljden för grov förskingring och stöld avseende nästan en halv miljon kr har bestämts till fängelse.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation