lagen.nu

Intrångsundersökning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Intrångsundersökning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Intrångsundersökning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (7)

Rättsfall med detta begrepp (3)

RH 2009:6: Vid intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen har sökanden bevisbördan för att upphovsrätt föreligger och någon bevislättnad i denna fråga finns inte. Det åvilar därmed sökanden att...
RH 2012:44: Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen. Hovrätten har funnit att det är tillräckligt att det skäligen kan antas att ett upphovsrättsligt skydd finns...
RH 2016:2: Fråga om det finns tillräckliga skäl att tillgripa intrångsundersökning i bostadsutrymme.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation