lagen.nu

Sök:

Författningstext saknas

Det verkar inte finnas någon författning med SFS-nummer 1960:644. Om den har funnits tidigare så kanske den har blivit upphävd?

Om den har blivit upphävd kan den finnas i sin sista lydelse på Regeringskansliets rättsdatabaser: Sök efter SFS 1960:644.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation