Köpekontrakt

En skriftlig köpehandling som upprättas i samband med ett fastighetsförvärv.

Minimikraven på vad en köpehandling måste innehålla finns i 4 kap 1 § jordabalken. Vanligen finns dock samtliga villkor för fastighetsköpet angivna i köpekontraktet.

Vid dubbla köpehandlingar används köpekontraktet tillsammans med ett köpebrev.