Kommunicering

När en part underrättas om något.

Begreppet används framförallt i förvaltningsrätten.