Kreditköp

Samlingsterm för köpavtal som kombineras med kreditgivning från näringsidkare till konsumenter. Två vanliga former är avbetalningsköp som normalt sett kombineras med ett ägandeförbehåll, samt låneköp där säljaren förmedlar lån från en tredje part till konsumenten. även kontokortskreditet kan räknas in i kreditköpsdefinitionen.

Bestämmelser kring dessa köpavtalsformer finns i konsumentkreditlagen (KkrL). Viktiga aspekter är säljarens skyldighet att ta handpenning (14 § KkrL), invändningsrätt mot kreditgivaren på samma grunder som mot säljaren (16 § 2 st KkrL), köparens rätt till förskottsbetalning (20 § KkrL), samt säljarens rätt till förbehåll om återtaganderätt (ägandeförbehåll, 25 § KkrL).

För regler om avbetalningsköp utanför konsumentförhållanden finns Lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.