Likgiltighetsuppsåt

Att vara likgiltig till förverkligandet av en effekt och risken för detta.

För att en handling ska kunna utgöra ett brott måste gärningsmannen ha haft begrepp::uppsåt till handlingen - det ska "ha varit meningen". Skillnaden mellan att göra något med vilje och att göra något av vårdslöshet är dock svår att dra -- man brukar prata om uppsåtets nedre gräns.

Flera definitioner av vad som ska utgöra uppsåtets nedre gräns har funnits, exempelvis eventuellt hypotetiskt uppsåt och sannolikhetsuppsåt. I och med NJA 2004 s 176 fastslog högsta domstolen att likgiltighetsuppsåtet bör utgöra uppsåtets nedre gräns:

"För att uppsåt till effekten eller omständigheten skall anses föreligga krävs dock likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten."

Vidare läsning