Partshabilitet

Förmåga att vara part i en rättegång.

Motsvaras av rättskapacitet i civilrätt. Fysiska och juridiska personer kan ha partshabilitet. Detta är inte samma sak som att ha rätt att uppträda i domstol och föra talan (processhabilitet). Det är inte heller samma sak som att ha rättighet att processa i ett visst ärende (talerätt).

Se även ställföreträdare.