Talan

Talan är ett typiskt juridiskt sammanfattande begrepp för vad käranden yrkar vid domstol.

Talan är en sammanfattning av vad stämningsansökan i målet innehåller.