Vårdslöshet

Oaktsamhet eller försumlighet.

(lat. Culpa). När man bedömer rättsföljden för en rättsregel är vårdslöshet ett viktigt rättsfaktum.

Om någon har handlat med culpa ("culpöst") (från lat. culpa) menar man att denne har handlat vårdslöst.

Att ha handlat culpöst ses i allmänhet som mindre klandervärt (förmildrande eller i allt fall mindre besvärande) i jämförelse med att ha handlat uppsåtligt, dolöst (från lat. dolus), men mer klandervärt (försvårande) i jämförelse med ren olyckshändelse (casus).

Se även Culpaansvar.