Alla nya och ändrade begrepp

Allmän dataskyddsförordning

2018-05-24

Obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-12-22

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Internationell rätt

2017-03-01

Obligationsrätt

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt

2018-07-06

Offentlig rätt

2017-03-01

Lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt

2018-07-06

Sakrätt

2017-03-01

Olovlig avbildning av skyddsobjekt

2018-07-06

Civilrätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Familjerätt

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Attest

2019-11-17

Avdelningschef

2019-11-17

Passagerarfartyg

2017-03-01

Kapitalinkomst

2019-06-27

Tabell 41

2019-10-18

Detaljhandelsbolaget

2017-03-01

Sjöfylleri

2017-03-01

Vid

2017-03-01

SAS

2019-06-27

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Biologiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Punkt 27

2019-10-18

Hjälpämne

2017-03-01

Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation

2017-03-01

Generell risk

2019-06-27

Matchfixning

2018-08-16

Flygfylleri

2017-03-01

Stadigvarande serveringstillstånd

2017-03-01

Fribordscertifikat

2017-03-01

STCW 78

2019-06-27

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Utbetalande myndighet

2019-07-10

Vägtrafikregistret

2017-03-01

Aktierelaterat överlåtbart värdepapper

2017-03-01

Rumsservering

2017-03-01

Restitutionsränta

2019-06-27

Olovligt anskaffande av alkohol

2019-06-21

Läkemedel

2017-03-01

Offentligt uppköpserbjudande

2017-03-01

Preliminär taxering

2019-06-27

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Sammandrag av kontrolluppgifter

2019-06-27

Olovlig hantering av alkohol

2019-06-21

Genomsnittsmetoden

2019-06-27

Emissionsprogram

2017-03-01

Anmält avvecklingssystem

2017-03-01

Aktiv substans

2017-03-01

Företag med begränsat börsvärde

2017-03-01

Fartcertifikat

2017-03-01

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Ekonomiskt stöd

2019-11-01

Samverkande system

2017-03-01

Serveringstillstånd

2017-03-01

Ekonomisk förmån

2019-11-01

Mellanprodukt

2017-03-01

Olovligt innehav av alkohol

2019-06-21

Kvalificerade investerare

2017-08-30

Passagerarfartygscertifikat

2017-03-01

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Förordning (EG) nr 440/2008

2017-03-01

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Teknisk sprit

2017-03-01

Informationstext

2017-03-01

Grovt bidragsbrott

2017-03-01

Försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen

2017-03-01

Anskaffningsvärdemetoden

2019-09-21

Biocidprodukt

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Kemiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Globalfond

2017-03-01

Tabell 44

2019-10-18

Förordningen om offentlig kontroll

2019-11-16

Tillverkning

2017-03-01

Målbolag

2017-03-01

Förfalskat läkemedel

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1069/2009

2017-03-01

Ickeinterventionsstudie avseende säkerhet

2017-03-01

Skada

2017-03-01

Sponsor

2017-03-01

Budgivare

2017-03-01

Dokument om godkänd säkerhetsorganisation

2017-03-01

Farliga och skadliga bulkämnen

2018-12-07

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik

2019-07-11

Grov otillåten avfallstransport

2019-07-10

Extemporeapotek

2017-03-01

Medicinteknisk produkt

2019-07-11

Prospektförordningen

2017-03-01

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantag

2017-03-01

Tabell 7

2019-10-18

Klinisk läkemedelsprövning på människor

2018-10-03

Efterannons

2019-11-16

Sjötransport

2018-12-07

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Sjöarbetscertifikat för fiskefartyg

2019-10-20

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Certifikat om utbildning av sjöpersonal

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Klinisk läkemedelsprövning på djur

2018-10-03

Prövningsläkemedel för människor

2018-10-03

Grovt subventionsmissbruk

2019-05-30

Kollektivavtalstolkning

2017-06-04

Prövningsläkemedel för djur

2018-10-03

Avskedande

2017-03-01

Farliga och skadliga förpackade ämnen

2018-12-07

Förordning (EU) nr 1257/2013

2017-03-01

Tilläggsläkemedel

2018-12-22

Direktiv 2008/98/EG

2017-03-01

Bidragsbrott

2017-03-01

Artikel 4 och 7

2017-03-01

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

2017-03-01

Kabel

2017-03-01

Ägare av fartyg

2017-03-01

Sjöarbetscertifikat

2017-03-01

Beslut 2000/532/EG

2017-03-01

Sammanhållna yrkesutbildningar

2017-06-04

Om den som begått brottet använt falska handlingar, eller

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01