Alla nya och ändrade begrepp

Dotterföretag

2017-03-01

Ejflu

2017-03-01

Nitratkänsligt område

2023-05-03

Aktiv jordbrukare

2023-05-03

CDB

2023-05-03

Kodex om Schengengränserna

2017-03-01

Blommande fältkant med minst två meters bredd, och

2023-05-03

Tonnagebeskattning

2017-08-30

Koncernföretag

2017-03-01

I 12 kap

2023-05-03

Arbetsresor

2022-08-02

Djurenhet

2023-05-03

Inresa

2017-03-01

Miljöyta

2023-05-03

Ettårsregeln

2017-03-01

Betalningsåret

2017-03-01

Utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU

2021-01-08

Vattendrag

2017-03-01

Moderföretag

2017-03-01

Investeraravdrag

2017-03-01

Dna-analys

2018-11-23

Företagsledning

2017-03-01

Pensionssparavdrag

2017-03-01

Vidarebosättning

2017-03-01

Grov människosmuggling

2017-03-01

Utlänningens uppgifter saknar tillförlitlighet, eller

2021-04-02

Avdragsutrymmet

2018-10-26

Återvändandeförordningen

2021-12-11

Rationaliseringsförvärv

2017-03-01

Primäravdrag

2018-12-22

Utresa

2017-03-01

Utträdesavtalet

2021-01-05

Avskattning

2017-03-01

Byggnadstomt

2017-03-01

Grovt organiserande av människosmuggling

2017-03-01

Tekniskt stöd

2023-05-03

Bidragsunderlaget

2017-03-01

Godkännande för F-skatt

2017-03-01

Negativ räntefördelning

2017-03-01

Jordbruksskifte

2023-05-03

Förbättringsutgifter

2017-03-01

Schengenvisering

2017-03-01

Kapitalbelopp och ränta

2017-03-01

Säkert ursprungsland

2021-04-02

Tonnageinkomst

2017-08-30

Tidsfrist för frivillig avresa

2017-03-01

Socialavgifter

2017-03-01

Resedokument

2017-03-01

Fingeravtryck

2018-11-23

Skillnadsbelopp

2017-08-30

Uttagsbeskattning

2017-03-01

Positiv räntefördelning

2017-03-01

Utveckling

2017-03-01

Transportören

2017-03-01

Handläggande myndighet

2017-03-01

Övrig skyddsbehövande

2017-03-01

Permanent uppehållstillstånd

2017-03-01

Kontraktsnedskrivning

2017-03-01

Gränsvärde

2017-03-01

Forskning

2017-03-01

Ett brott som kan leda

2017-03-01

Uppenbart ogrundad ansökan

2017-08-30

Upphovsmannakonto

2017-03-01

Sexmånadersregeln

2017-03-01

Jobbskatteavdrag

2017-03-01

Oriktig prissättning (28 §), och

2017-08-30

Alternativt skyddsbehövande

2017-03-01

Kontrollvägran

2023-05-03

Asyl

2017-03-01

Rörlighetsdirektivet

2017-03-01

Jordbruksverksamhet

2019-06-27

Dublinförordningen

2017-03-01

Människosmuggling

2017-03-01

Dna-profil

2018-11-23

Vad

2017-03-01

Alkolås

2017-03-01

Skogskonto eller skogsskadekonto

2017-03-01

Flykting

2017-03-01

Schengenkonventionen

2017-03-01

EEIG

2017-03-01

Nöjdförklaring

2017-03-01

Koncern

2017-03-01

Organiserande av människosmuggling

2017-03-01

Inkomst av tjänst

2017-03-01

Företag

2017-03-01

Barn

2017-03-01

Näringsverksamhet

2017-03-01

EES

2017-03-01

Förordningen om administrativt samarbete

2023-06-04

Kommissionens genomförandeförordning nr 79/2012

2023-06-04

Justeringsperioden

2023-05-05

Polymer

2021-11-18

Vägtullsområde

2017-03-01

Uttjänt bil

2017-03-01

Balansindex

2017-03-01

Skolenhet

2017-03-01

Specialfond

2017-03-01

Elavfall och konsumentelavfall

2020-07-01

Spärrtid

2017-03-01

Systemrisk

2017-03-01

Normalbelopp

2017-03-01

Mäklare

2017-03-01

På undergruppsnivå

2021-11-18

Mellanprodukt

2017-03-01

Värdepappersföretagskoncern

2021-11-18

Handlare

2017-03-01

Förordning (EU) 2017/852

2018-12-13

God marknadsföringssed

2017-03-01

På gruppnivå

2021-11-18

Affärslokal

2020-04-28

Specialföretag för värdepapperisering

2017-03-01