Författningar utgivna av Spelinspektionen

SIFS 2019:3: Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn

2020-01-15

SIFS 2019:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-15

SIFS 2019:1: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om bingo för allmännyttiga ändamål

2020-01-08

SIFS 2018:8: (Titel saknas)

2020-01-08