Författningar utgivna av Spelinspektionen

SIFS 2020:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat  (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation

2020-10-02

SIFS 2020:1: Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater

2020-09-11

SIFS 2019:3: Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn

2020-01-15

SIFS 2019:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-15

SIFS 2019:1: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om bingo för allmännyttiga ändamål

2020-01-08

SIFS 2018:8: (Titel saknas)

2020-01-08