NJA 2022 s. 237

Oaktsam våldtäkt och s.k. omedveten oaktsamhet.

Skaraborgs tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Skaraborgs tingsrätt mot H.N. för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje meningen 1 BrB med följande gärningsbeskrivning (åtalspunkt 1).

H.N. har genomfört ett samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång den 30 maj 2020 – – –.

NN 2 deltog i samlaget och den sexuella handlingen som en följd av att H.N. använt våld genom att ha fört målsägandens hand till sitt könsorgan, samt genom att ha tryckt ned och hållit fast målsägandens huvud mot sitt könsorgan och fört in detta i hennes mun. Han har härefter även genomfört ett vaginalt samlag med henne och då urinerat i henne. H.N. har även utnyttjat att målsäganden på grund av sömn och med hänsyn till omständigheterna i övrigt befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

H.N. begick gärningen med uppsåt.

I andra hand yrkade åklagaren ansvar för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB med följande gärningsbeskrivning.

H.N. har i andra hand genomfört ovan angiven gärning och varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden NN 2 inte deltog frivilligt.

Vidare yrkade åklagaren ansvar för våldtäkt enligt 6 kap 1 § första stycket första meningen BrB enligt följande gärningsbeskriv-ning (åtalspunkt 2).

H.N. har genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med NN 2 som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång mellan den 30 april 2020 och den 1 maj 2020 – – –. NN 2 deltog i den sexuella handlingen som en följd av att H.N. använt våld genom att ha fört målsägandens hand till sitt könsorgan och därefter tryckt ned och hållit fast hen-nes huvud mot sitt könsorgan och fört in sitt könsorgan i hennes mun. H.N. har även utnyttjat att målsäganden på grund av sömn och med hänsyn till omständigheterna i övrigt befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

H.N. begick gärningen med uppsåt.

I andra hand yrkade åklagaren ansvar för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB med följande gärningsbeskrivning.

H.N. har i andra hand genomfört ovan angiven gärning och varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att NN 2 inte deltog frivilligt.

Målsäganden yrkade att rätten skulle bestämma att H.N. skulle betala skadestånd med 230 000 kr jämte ränta, varav 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och värk avseende var och en av gärningarna.

H.N. förnekade brott och motsatte sig att betala skadestånd.

H.N. vitsordade yrkade belopp för kränkning som skäliga i och för sig. Sättet att beräkna ränta godtogs. Något belopp avseende ersättning för sveda och värk vitsordades inte.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande tf. rådmannen Emelie Olsson) anförde följande i dom den 15 juli 2020.

DOMSKÄL

Utredning och bakgrund

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier som visar H.N:s bostad, rättsintyg, journalanteckningar, fotografier utvi-sande smskonversationer mellan målsäganden och andra, efter händelsen den 30 maj 2020.

Målsäganden och H.N. har hörts. På begäran av åklagaren har ett vittne hörts.

H.N. och målsäganden har känt till varandra ett tag men började träffas mer från februari 2020. Deras relation har varit sådan att de är vänner men träffas med huvudsyfte att ha sex med varandra. Det har i princip uteslutande varit på kvälls/nattetid. Innan hän-delserna i åtalet har de haft sex flera gånger, kanske 6–7 gånger.

Sammanfattning av vad som i huvudsak har framkommit i förhören redovisas nedan.

– – –

Målsäganden

De har haft sex flera gånger innan men det har varit mer mjukt och romantiskt och båda har varit överens. De har dock inte pratat om hur de vill ha det men de brukar i princip alltid inleda med att hon utför oralsex på honom. I vanliga fall har hon självmant gjort det, han har inte behövt styra henne.

Vid Valborg (åtalspunkt 2) hörde hon av sig till H.N. och de bestämde att hon skulle komma hem till honom. De hade frivilligt sex, sannolikt två gånger innan de somnade. Sedan vaknade hon av att H.N. tog hennes hand till sitt könsorgan och började runka. Hon ville inte så hon gjorde nästan ingenting. Det kändes som att han blev frustrerad och då tog han tag i hennes huvud och tryckte ner hennes huvud mot könsorganet. Hon ville inte det heller men hon utförde oralsexet och han styrde hennes huvud. Han hade ett hårt tag om hennes huvud/hår och det pågick ganska länge. Hon tänkte att om han får sin utlösning så är det lugnt sedan. Han verkade vilja så gärna. Hon var rädd för att säga att hon inte ville, hon ville inte göra honom arg eller ledsen. Han var sig inte lik från andra gånger och hon tänkte att han kanske skulle bli arg och fortsätta ändå om hon sa ifrån. Hon har aldrig sett H.N. arg i och för sig. Hon sa inget till H.N. efteråt heller om vad hon hade tyckt eller känt. Hon förstod inte då att hon varit utsatt för ett övergrepp. Det kan ha varit så att han inte förstod att hon inte ville. Hon sög ju av honom för att hon ville att det skulle gå för honom så att det tog slut.

De hade sedan kontakt men träffades inte fysiskt förrän då den 30 maj 2020. De bestämde sig för att träffas hemma hos honom. De skrev inget om att de skulle ha sex men båda var med på det. Det blev då lite hårdare sex än vanligt. Vid ett tillfälle när hon satt på honom tog han t.ex. strypgrepp. Det gillade hon inte så hon tog försiktigt på hans axel för att visa att hon inte ville och då slutade han. Efter sexet somnade de båda. Hon vaknade till av att H.N. gjorde som på Valborg, han tog hennes hand till hans könsorgan. Hon var jättetrött och hängde inte riktigt med. Hon ville inte göra honom upprörd då heller eller att det skulle bli något problem, hon gillar inte konflikter. Hon tänkte att det skulle bli som på Valborg, att han skulle få oralsex och utlösning och sedan fortsätta sova men det blev mer. Hon kände inte igen honom, det kändes aggressivt. Det kan ha varit så att han var väldigt upphetsad. Han tog hennes hår i en hårboll och tog ett hårt grepp och tryckte ner hennes huvud. Hon gjorde inget självmant då så han fick använda mycket kraft för att få henne att suga av honom. När han lättade lite på greppet så gjorde hon inget själv. Hon försökte stanna upp med huvudet. Han hade kontroll över hennes huvud och han satt också vid något tillfälle gränsle över hennes bröst. Hon var rädd för att det skulle bli värre om hon sa till. Det var nästan som att hon inte ville att han skulle förstå att hon inte ville. Hon var rädd för att han skulle bli arg. Hon är inte helt säker på att han förstod att hon inte var med på det. Efter oralsexet försökte han tränga in i henne vaginalt flera gånger utan att lyckas. Det gjorde så ont att hon somnade. Hon vaknade av ett ”klickljud” och att han kissade i henne. Hon förstod först inte att han hade gjort det. Han gick på toa och när han kom tillbaka med en handduk sa han förlåt. Hon tror inte att H.N. kissade i henne med flit.

Hon har i efterhand, när hon läst på och kunnat reflektera, förstått att hon blivit våldtagen eftersom hon inte har velat ha sex dels på Valborg, dels den 30 maj 2020. Hon har berättat för sin pappa efter händelsen den 30 maj 2020. Hon har mått dåligt efteråt och tycker det är väldigt tråkigt att det blev såhär eftersom hon och H.N. hade kul ihop. Hon har varit ledsen men sista veckan har hon inte saknat honom så mycket. Hon har kanske inte skickat iväg så mycket signaler att hon inte ville.

H.N.

Han har inte så mycket att tillägga till målsägandens berättelse, som stämmer bra. Valborgstillfället kommer han ihåg, då var han inte alkoholpåverkad. 30 maj 2020 var han dock kraftigt berusad.

Han minns Valborgtillfället och kommer inte ihåg att det skulle ha varit något särskilt då. Han har väl tänkt att han kan fortsätta om han inte får något motstånd. Det har varit väldigt lite prat och mycket göra när de har träffats för att ha sex. De har väl kört ganska mjukt och ”safe” i början när de inte känt varandra så bra men sedan har han väl utforskat lite mer. Hade de haft en öppen dialog under samlagen hade detta inte hänt. När han tog strypgreppet visade målsäganden att hon inte ville och då slutade han.

Vad gäller 30 maj 2020 minns han samlaget de hade innan, när det blev lite hårdare och han tog strypgrepp. Det senare sexet, efter det att de hade somnat, minns han att han hade handen i målsägandens hår och att hon utförde oralsex på honom. Han har inte hållit i håret för att hålla fast henne, han bara gillar att hålla i någonting, mer för att kunna styra utförandet lite med takt, han gillar att vara lite dominant ibland. Han har inte använt våld mot målsäganden någon gång. Han har inte varit arg eller aggressiv mot henne heller. Han ifrågasätter inte att sexet har gått till på det sätt som målsäganden sedan beskrivit men hade hon sagt ifrån på något sätt, i stil med vad hon gjorde med strypgreppet, så hade han slutat med en gång. Han hade druckit mycket starksprit och därav har han minnesluckor. Han kommer också ihåg sedan att det var blött i sängen när han vaknade morgonen efter och han förstod då att han hade gjort bort sig.

Han har inte vid något tillfälle förstått att hon inte ville men han har i efterhand förstått att han kanske varit oförsiktig och det tar han ansvar för. Han har absolut inte kissat i henne med vilja, han skäms över det. Han var så full helt enkelt och han minns att han sa förlåt.

Sekretess C

Han är far till målsäganden. Han fick SMS från målsäganden den 30 maj 2020. Han gick till hennes rum och hon var fullständigt uppriven och han fick klart för sig att en kille hade förgripit sig på henne sexuellt. Hon visade vad hon hade skrivit till en vän för hon ville inte gå in på detaljer. Hon ringde själv till polisen och anmälde. Hon har varit starkt påverkad av detta efteråt. Hon har varit ledsen men också förbannad över vad hon utsatts för.

Tingsrättens bedömning

Det råder inte några större tveksamheter till vilka sexuella aktiviteter som ägt rum mellan H.N. och målsäganden, dels vid Valborg 2020, dels den 30 maj 2020. De är överens om det mesta. Det kan redan inledningsvis konstateras att urineringen som nämns i gär-ningsbeskrivningen under åtalspunkt 1, med de uppgifter som framkommit, inte utgör någon sexuell handling utan allt talar för att så har skett av misstag på grund av H.N:s berusning. Det är också tydligt beskrivet från båda sidor vilken relation de haft och vad den syftat till och hur man tidigare har haft sexuellt umgänge med varandra.

Utifrån vad målsäganden och H.N. berättat är det därför utrett att de sexuella handlingar som beskrivs i gärningsbeskrivningarna har ägt rum och att det har varit hårdhänt. Rätten ifrågasätter inte att målsäganden rent faktiskt känt att hon inte ville delta i de sexuella handlingarna vid de två tillfällen som är föremål för rättens bedömning. Att målsäganden inte velat medför dock inte per automatik att det blir fråga om våldtäkt. För att så ska kunna bli fallet måste H.N. också ha förstått att målsäganden inte ville (upp-såt), eller för att det ska bli fråga om oaktsam våldtäkt, i vart fall ha misstänkt (grov oaktsamhet) att hon inte ville delta.

Målsäganden har varit detaljerad i sin beskrivning av hur det gick till vid de båda gångerna. Vad först beträffar tillfället vid Valborg kan följande noteras. De har under en förhållandevis sammanhängande period månader före händelserna haft en kompisrelation som framförallt syftade till att ha sex när de träffades. De är ense om att de inte pratade särskilt mycket om hur de ville ha det utan att de mest ”gjorde”. Syftet när de träffades vid Valborg var att ha sex, vilket de också haft inledningsvis och båda är ense om att det skett ömsesidigt. Vid inledningen av det andra tillfället stämmer det visserligen att H.N. väckt målsäganden och närmat sig henne sexuellt genom att ta hennes hand till sitt könsorgan men det innebär inte för den sakens skull att han utnyttjat det sovande tillstån-det eftersom målsäganden vaknat. Målsäganden har om denna händelse själv varit tydlig med att hon, trots att hon egentligen inte ville, i princip ”spelade med” för att få det överstökat. De har också skiljts åt som vänner efter händelsen, kramat om varandra och inte pratat något mer om att det skulle ha hänt något som målsäganden inte ville. Det finns således ingenting som tyder på att H.N. i den stunden, eller ens efteråt, har vetat eller haft anledning att misstänka att målsäganden inte ville ha sex med honom på det sättet. Av den anledningen ska han frikännas från ansvar vad avser åtalspunkt 2.

Vad som sedan hänt är att de åter bestämt att de ska träffas för att ha sex den 30 maj 2020 och att det vid det tillfället, ömsesidigt, har blivit mer hårdhänt. Vad som ska tas fasta på vid det här tillfället är att målsäganden, när H.N. har tagit strypgrepp på henne, har sagt ifrån och att han då direkt har slutat. Hon har då gett honom en signal som han lyssnat på omedelbart. Hon har inte behövt göra något mer än att peta honom på axeln för att få honom att förstå att hon inte ville det som han nu gjorde.

Sexet har sedan, enligt målsägandens beskrivning, gått till ungefär på samma sätt som vid Valborg, dvs. att det har varit hårdhänt och aggressivt från H.N:s sida. Hon har dock uppgett, även om H.N. fick använda kraft, att hon aktivt sög av honom men att hon slutade när han lättade på greppet. Med tanke på att de tidigare haft sex på detta sätt utan att H.N. haft misstanke om att målsä-ganden inte ville är det svårt att göra bedömningen att han i detta läge skulle ha förstått att hon inte ville, särskilt då kommunikat-ionsmönstret tidigare varit sådant att hon sagt ifrån och han då slutat.

Målsäganden har även beträffande detta tillfälle uppgett att hon nästan inte ville att H.N. skulle förstå att hon inte ville för att hon inte ville att han skulle bli arg och att hon inte är helt säker på att han förstod att hon inte var med på det. Rätten har förståelse för att målsäganden har mått dåligt efter händelserna eftersom hon egentligen inte ville ha sex med H.N. på det sättet där och då men det förändrar inte bedömningen av att H.N., med tanke på det som nu har beskrivits inte har förstått, eller ens misstänkt att hon inte ville. Det innebär att H.N. ska frikännas från ansvar även i denna del.

Med den bedömningen innebär det att H.N. inte heller ska betala skadestånd till målsäganden.

DOMSLUT

Tingsrätten frikände H.N. från båda åtalen och avslog målsägandens skadeståndsyrkanden.

Tingsrätten förordnade om sekretess.

Nämndemännen Paolo Johansson och Tommy Schalén var skiljaktiga i fråga om skuld vad avsåg åtalspunkt 1 och anförde följande.

Med hänsyn till att H.N. använt så mycket kraft för att få målsäganden att utföra oralsex på honom och att hon inte på något sätt visat att hon ville ha sex med honom på det sätt som nu skedde, måste han i vart fall ha misstänkt att det inte ägde rum med målsägandens samtycke. Han har därför varit grovt oaktsam i förhållande till att målsäganden inte ville. Mot denna bakgrund ska H.N. dömas för oaktsam våldtäkt och påföljden, mot bak-grund av den alkoholproblematik som beskrivits i Frivårdens yttrande och att H.N. är lämplig för och har samtyckt till samhällstjänst, bestämmas till skyddstillsyn jämte samhällstjänst motsvarande ett fängelsestraff om 8 månader.

Göta hovrätt

Åklagaren överklagade i Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle döma H.N. för oaktsam våldtäkt begången den 30 maj 2020.

Målsäganden biträdde åtalet i hovrätten.

Målsäganden yrkade att hovrätten skulle bestämma att H.N. skulle betala skadestånd till henne med 85 000 kr jämte ränta.

H.N. motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Vad som yrkats i skadestånd vitsordades som skäligt i och för sig.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Patrik Örnsved och Stina Melin, tf. hovrättsassessorn Karin Fogelström, referent, samt nämndemannen Michael Lindberg) anförde följande i dom den 8 januari 2021.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Den skriftliga bevisning som lades fram vid tingsrätten har åberopats även i hovrätten. Därutöver har H.N. åberopat brev som han har fått från målsäganden efter huvudförhandlingen vid tingsrätten. De förhör som hölls vid tingsrätten har spelats upp med ljud och bild.

På åklagarens begäran har tilläggsförhör hållits med målsäganden, som uppgett i huvudsak följande. Det stämmer att hon har skickat brev till H.N. efter tingsrättens huvudförhandling. Hon gjorde detta för att få ett bra avslut på deras kompisrelation. Efter förhandlingen kände hon att allt var hennes fel. H.N:s försvarare fick det då att låta som en lätt sak att säga nej eller göra motstånd. I efterhand har hon emellertid insett att hon inte kunde göra motstånd eftersom hon var rädd och ”frös till”. De samlag som hon syftade på i breven var de frivilliga samlag som hon och H.N. har haft, inte den nu aktuella händelsen.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Skuld

Målsägandens deltagande har inte varit frivilligt

Målsäganden har lämnat en berättelse som är klar, sammanhängande, detaljerad och logisk och som alltigenom framstår som självupplevd. Det har inte framkommit någon anledning för henne att oriktigt anklaga H.N. för brott, utan det har snarare framstått som att hon är genuint ledsen över att ha förlorat H.N. som vän. Målsägandens berättelse får dessutom starkt stöd av den övriga bevisning som åklagaren har lagt fram, som visar att hon varit mycket upprörd och ledsen efter att hon lämnat H.N:s bostad och att hon i nära anslutning till händelsen berättat för andra att hon blivit utsatt för ett övergrepp. Sammantaget finner hovrätten att det finns skäl att sätta tilltro till målsägandens uppgifter och att inget har framkommit som gör att det finns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten av dessa. H.N. har för sin del uppgett att han har vaga minnesbilder av händelsen, men att han inte ifrågasätter mål-sägandens uppgifter om vad som hänt.

På grund av det anförda ska målsägandens uppgifter läggas till grund för bedömningen av åtalet. Genom dessa är det utrett att H.N. – utan att målsäganden deltog frivilligt – med henne genomfört samlag och annan sexuell handling som i fråga om kränkningens allvar är jämförlig med samlag, allt på tid och plats som åklagaren påstått. Som tingsrätten funnit är det däremot inte utrett att hon på grund av sömn eller övriga omständigheter befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Inte heller är det utrett att H.N:s urinering skett avsiktligen och utgjort ett moment i den sexuella handlingen.

Har H.N. varit grovt oaktsam i förhållande till den omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt?

Grov oaktsamhet föreligger i regel i de fall gärningspersonen varit medvetet oaktsam, dvs. faktiskt misstänkte eller insåg risken för att den andra personen inte deltog frivilligt. Det är emellertid inte uteslutet att beteckna även mer påtagliga fall av omedveten oaktsam-het som grov, när oaktsamheten framstår som klart klandervärd. Omedveten oaktsamhet föreligger när gärningspersonen borde ha misstänkt eller insett risken för att deltagandet var ofrivilligt. Gärningspersonen klandras i dessa fall för att inte ha skaffat sig kun-skap om hur det förhöll sig, trots att detta borde ha gjorts. (Se prop. 2017/18:177 s. 84 f. samt HD:s avgörande NJA 2019 s. 668 p. 20, 27 och 28.)

Utredningen visar att det flera gånger före den nu aktuella händelsen hade förekommit samlag och andra sexuella handlingar mellan H.N. och målsäganden. De har båda berättat att de sinsemellan inte brukade prata om sitt sexuella umgänge, utan att de prövade sig fram. Enligt vad som framkommit hade H.N. vid sexuellt umgänge en månad tidigare varit ”lite mer dominant än tidigare” och ”styrt” målsägandens huvud när han hade sin penis i hennes mun. Även vid det tillfället hade hon vaknat av att H.N. förde hennes hand till sin penis och i övrigt berättat att hon i viss mån ”spelade med”, att hon inte på något sätt gav uttryck för sitt ogillande och att allt varit som vanligt mellan dem efter den händelsen. Även tidigare under den nu aktuella natten – den 30 maj 2020 – hade H.N. varit lite mer hårdhänt, varvid målsäganden vid ett tillfälle visat att hon inte uppskattade vad han gjorde och han hade hörsammat detta. Med hänsyn till vad som framkommit om hur den sexuella relationen gestaltat sig – och att H.N:s agerande i viss mån legat i linje med de uttryck som det sexuella umgänget tidigare tagit sig – kan det inte anses utrett att han faktiskt misstänkte att målsägan-den inte deltog frivilligt. Han har därför inte varit medvetet oaktsam beträffande den omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt.

Emellertid har målsäganden berättat att hon var helt passiv när H.N. förde hennes hand till sin penis och med sin hand på hennes började onanera. Vad gäller det följande händelseförloppet har hon beskrivit att H.N. plötsligt och innan hon hunnit reagera tog ett hårt grepp om hennes hår och tryckte ned henne mot sin penis, att han var aggressiv på ett sätt som han inte varit tidigare samt att han höll fast henne på olika sätt under det s.k. orala samlag som då kom att följa. Vidare har hon beskrivit sig som passiv även vid de orala och vaginala samlagen, men sagt sig ha försökt signalera att hon inte ville ha hans penis i sin mun genom att stanna upp i rörelsen vid de tillfällen då han släppte taget om hennes huvud.

För hovrätten är det tydligt att den uteblivna responsen från målsägandens sida har gett H.N. anledning att fundera över om hon verkligen ville ha sexuellt umgänge med honom. Särskilt påtagligt är detta eftersom H.N. väckte målsäganden och omedelbart därefter påbörjade de sexuella handlingarna. I stället för att stanna upp och försäkra sig om att målsäganden deltog frivilligt har han – således utan tydligt gensvar – på ett överrumplande sätt och med mer våld än vad som tidigare förekommit dem emellan tryckt ned och hållit fast målsägandens huvud mot sin penis och därefter genomfört först ett oralt och sedan ett vaginalt samlag med henne.

Omständigheterna är därmed sådana att H.N. borde ha insett risken för att målsäganden inte deltog frivilligt. Det har i denna situ-ation inte ankommit på målsäganden att säga ifrån eller göra motstånd, utan på H.N. att förvissa sig om att hon ville delta i de sexu-ella handlingarna. Genom att inte göra det har han agerat oaktsamt. Handlandet är så klandervärt att det är att bedöma som grovt oaktsamt. Gärningen kan inte anses mindre allvarlig (jfr 6 kap. 1 a § andra stycket BrB). H.N. ska därför dömas för oaktsam våld-täkt.

Påföljd

På anförda skäl fann hovrätten att påföljden borde bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om att genomgå behandling. Skydds-tillsynen skulle förenas med föreskrift om att utföra samhällstjänst.

Skadestånd

Hovrätten fann på anförda skäl att H.N. skulle betala ersättning till målsäganden för kränkning med 75 000 kr jämte ränta och för personskada i form av sveda och värk med 10 000 kr jämte ränta.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten

– dömer H.N. för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB,

bestämmer påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar (om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut) – – –, samt

bestämmer att H.N. ska betala skadestånd till målsäganden med 85 000 kr jämte ränta på beloppet – – –.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Hovrätten förordnade om sekretess.

Nämndemannen Pelle Philip var skiljaktig och ville, på de av tingsrätten anförda skälen, fastställa tingsrättens dom.

Högsta domstolen

H.N. överklagade och yrkade att HD skulle frikänna honom och ogilla skadeståndsyrkandet, i vart fall lindra påföljden och sätta ned skadeståndet.

Riksåklagaren och målsäganden motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (justitieråden Kerstin Calissendorff, Svante O. Johansson, Dag Mattsson, referent, Eric M. Runesson och Stefan Reimer) med-delade den 7 april 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

Åklagaren väckte åtal mot H.N. för våldtäkt med följande gärningspåstående.

H.N. har genomfört ett samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med målsäganden NN 2 som inte deltog frivilligt. Det hände någon gång den 30 maj 2020 på […]. NN 2 deltog i samlaget och den sexuella handlingen som en följd av att H.N. använt våld genom att ha fört målsägandens hand till sitt könsorgan samt genom att ha tryckt ned och hållit fast målsägandens huvud mot sitt könsorgan och fört in detta i hennes mun. Han har härefter även genomfört ett vaginalt samlag med henne och då urinerat i henne. H.N. har även ut-nyttjat att målsäganden på grund av sömn och med hänsyn till omständigheterna i övrigt befunnit sig i en särskilt utsatt situation. H.N. begick gär-ningen med uppsåt.

2.

I andra hand gjorde åklagaren gällande ansvar för oaktsam våldtäkt med följande gärningspåstående.

H.N. har genomfört ovan angiven gärning och varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden NN 2 inte deltog frivilligt.

3.

Åklagaren påstod även ansvar för våldtäkt, alternativt oaktsam våldtäkt, mot samma målsägande i fråga om en händelse den 30 april 2020.

4.

Tingsrätten frikände H.N. från åtalet och avslog målsägandens skadeståndsyrkande. Åklagaren och målsäganden överklagade domen såvitt avsåg oaktsam våldtäkt den 30 maj 2020.

5.

Hovrätten har inte funnit utrett att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation, inte heller att urineringen skedde avsikt-ligen och var en del av en sexuell handling. Men i övrigt har hovrätten funnit styrkt att H.N., utan att målsäganden deltog frivilligt, genomförde samlag och annan sexuell handling, som i fråga om kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Enligt hovrätten borde H.N. ha insett risken för att målsäganden inte deltog frivilligt i de sexuella handlingarna. Eftersom H.N. inte förvissade sig om att hon ville delta, agerade han enligt hovrätten oaktsamt och så klandervärt att handlandet är att bedöma som grovt oaktsamt (s.k. omed-veten oaktsamhet). Hovrätten har ansett att gärningen inte är mindre allvarlig. H.N. har därmed dömts för oaktsam våldtäkt och skadeståndsyrkandet har bifallits.

6.

Riksåklagaren har i HD förklarat att hon ansluter sig till den bedömning som hovrätten gjort.

Frågan i målet

7.

Frågan i målet är om H.N. ska anses ha varit omedvetet oaktsam och – om så är fallet – om denna oaktsamhet är sådan att den ska bedömas som grov och han därför ska dömas för oaktsam våldtäkt.

Våldtäkt och oaktsam våldtäkt

8.

För våldtäkt döms enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB den som med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt när deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning. Straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år.

9.

Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms enligt 1 a § för oaktsam våldtäkt. Straffet för oaktsam våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det dock inte dömas till ansvar.

Närmare om oaktsam våldtäkt

10.

Straffstadgandet för oaktsam våldtäkt tar huvudsakligen sikte på s.k. medveten oaktsamhet, dvs. ett fall där det är utrett att gärningsmannen faktiskt misstänkte att den andra personen inte deltog frivilligt.

11.

Lagstiftningen utesluter i och för sig inte att straffansvar aktualiseras också i ett fall där gärningsmannen inte misstänkte att den andra personens deltagande var ofrivilligt men borde ha förstått det. Gärningsmannen klandras i så fall för att inte ha skaffat sig kunskap om hur det förhöll sig, trots att detta borde ha gjorts (jfr ”Övernattningen” NJA 2019 s. 668 p. 28). Ansvaret är emellertid avsett att omfatta bara de mer allvarliga formerna av en sådan omedveten oaktsamhet. Detta kommer till uttryck i kravet på att gärningsmannen måste ha varit grovt oaktsam. Enligt vad som uttalas i förarbetena ska det för straffansvar då vara fråga om ett påtagligt straffvärt handlande, där gärningsmannen verkligen borde ha insett risken för att deltagandet var ofrivilligt (jfr SOU 2016:60 s. 269 f. och 443 och prop. 2017/18:177 s. 48 f. och 84 f.).

12.

Allmänt sett finns det alltså endast ett begränsat utrymme för att bedöma omedveten oaktsamhet som grov. Det måste således röra sig om ett kvalificerat och markant avsteg från det aktsamhetskrav som kan ställas i den föreliggande situationen. Oaktsamheten ska framstå som påfallande klandervärd.

13.

Som framgår av lagtexten ska oaktsamheten avse just det förhållandet att den andra personen inte deltog frivilligt i den sexuella handlingen. I det enskilda fallet får denna bedömning ta sin utgångspunkt i vad som är utrett om gärningen och omständigheterna kring denna. Av särskild betydelse är vilka tecken som fanns på att den andra personen inte deltog frivilligt och vad gärnings-mannen kunde ha uppmärksammat om detta, liksom hur personernas relation och tidigare samvaro har gestaltat sig. Det är åklaga-ren som har bevisbördan för att omständigheterna var sådana att gärningsmannen borde ha insett att den andra personen inte deltog frivilligt.

14.

För att det ska vara fråga om en straffbar oaktsamhet krävs att denna bedöms som så klandervärd att den är straffvärd. I det sammanhanget ska noteras att straffskalan för oaktsam våldtäkt inte omfattar böter utan endast fängelse. Vid valet av påföljd för oaktsam våldtäkt finns det också en presumtion för fängelse (se ”Oaktsamhet och art” NJA 2021 s. 536).

Bedömningen i detta fall

15.

H.N. och målsäganden har känt varandra sedan ett tag och började umgås regelbundet i februari 2020. De var vänner men träffades huvudsakligen för sexuell samvaro, men samvaron brukade även bestå i att de pratade, såg på film m.m. Före händelsen den 30 maj 2020 hade de setts kanske sju gånger. De pratade inte om hur de ville ha det utan prövade sig mest fram. Det brukade alltid börja med att hon utförde oralsex. Målsäganden har beskrivit deras relation som mjuk och romantisk.

16.

När de kontaktade varandra den 30 maj bestämdes att de som vanligt skulle träffas hemma hos H.N., de nämnde inget om att de skulle ha sex men båda var införstådda med det. H.N. var berusad. Denna gång blev det hårdare än vanligt. Vid ett tillfälle när målsäganden satt på honom tog han ett strypgrepp. Detta gillade hon inte, så hon tog försiktigt på hans axel för att visa att hon inte ville och då slutade han omedelbart. Annars deltog hon frivilligt i de sexuella handlingarna. Efter genomfört samlag somnade de båda.

17.

I fråga om de åtalade sexuella handlingar som därefter förekom har målsäganden berättat i huvudsak följande. Hon vaknade sedan till av att H.N. tog hennes hand till sitt könsorgan. Eftersom hon var trött och blev överrumplad, hängde hon inte riktigt med. Men hon ville inte göra honom upprörd eller skapa problem, hon gillar inte konflikter. Hon tänkte därför att han skulle få oralsex och utlösning och sedan fortsätta sova, men det blev mer. Hon kände nu inte igen honom, det hela verkade väldigt aggressivt. Det kan ha varit så att han var mycket upphetsad. Han tog hennes hår som en boll i ett hårt grepp och tryckte kraftigt ner hennes huvud till könsorganet. Hon sög men gjorde det inte självmant utan han styrde själv helt. Han fick använda kraft och när han någon gång lättade lite på greppet så blev hon passiv. Hon försökte stanna upp med huvudet men han hade kontroll över det och han satt också vid något tillfälle gränsle över hennes bröst. Hon var passiv och rädd för att han skulle bli arg om hon sade till. Det var nästan som att hon inte ville att han skulle förstå att hon inte var med på det, och hon är inte heller säker på att han förstod. Efter oralsexet försökte han tränga in i henne vaginalt flera gånger innan det lyckades, också då var hon passiv. Det gjorde så ont att hon somnade. Hon vaknade sedan av att han urinerade i henne. Han gick på toaletten. När han kom tillbaka sade han förlåt. Hon tror inte att han av-siktligen urinerade på detta sätt, men det var upprörande.

18.

H.N. har förklarat att han var kraftigt berusad och inte minns så mycket av händelsen. Han kommer ihåg det första samlaget, då han tog ett strypgrepp men släppte när målsäganden protesterade. När det gäller de senare sexuella handlingarna, sedan de hade sovit, har han ett visst minne av att han hade handen i hennes hår och att hon utförde oralsex på honom. Han har framhållit att han inte höll i håret för att hålla fast henne utan för att han gillar att ha tag i något för att kunna styra utförandet lite. Om målsäganden hade sagt ifrån på något sätt, som hon gjorde med strypgreppet, hade han slutat på en gång.

19.

Genom målsägandens uppgifter, som H.N. inte ifrågasatt och som också stöds av övrig utredning, är det styrkt att hon inte deltog frivilligt i det samlag och oralsex som åtalet omfattar. Vid oralsexet betvingades hon också delvis med sådan handgriplighet att detta får anses som våld i den mening som avses i 6 kap. 1 § BrB.

20.

Som tingsrätten och hovrätten har konstaterat är det inte utrett att H.N. faktiskt misstänkte att målsäganden inte deltog frivilligt. Detta är också numera åklagarsidans inställning.

21.

Det förhållandet att målsäganden i hög grad var passiv, tillsammans med den handgriplighet som förekom, talar med viss styrka för att H.N. borde ha förstått att hon inte deltog frivilligt. Samtidigt fanns det utöver detta inte några andra tecken på att hon nu inte var med på de sexuella handlingarna, till skillnad från hur det nyligen hade varit när han hållit kring hennes hals. Med beak-tande av vad som i övrigt har framkommit om hur deras relation och sexuella samvaro gestaltat sig finns det inte något tydligt stöd i utredningen för att omständigheterna var sådana att H.N. borde ha förstått att hon denna gång inte deltog frivilligt i oralsexet och samlaget. I vart fall kan den oaktsamhet som må ha förelegat inte anses som så påfallande klandervärd att den ska bedömas som grov och föranleda straffrättsligt ansvar.

22.

H.N. ska därför frikännas.

23.

Vid denna bedömning ska skadeståndsyrkandet, som grundas på påstående om brottslig gärning, lämnas utan bifall.

DOMSLUT

HD ändrar hovrättens dom så att H.N. frikänns och skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

– – –

Det som hovrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.