Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1157 i lydelse enligt SFS 2017:81
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning från den allmänna försäkringen för sådana kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i

[S2]Förordningen avser även ersättning från den allmänna försäkringen för kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden som föranleds av bestämmelserna i 22 kap. 5 § andra stycket lagen om allmän försäkring. Förordning (2003:427).

2 §  Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller att ersättning betalas

 1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,
 2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
 3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.

[S2]Ersättning betalas inte för avgift enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift.

[S3]Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket 3.Förordning (2017:81).

3 § Har upphävts genom förordning (1984:909).

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman. Förordning (2004:884).

5 §  Har upphävts genom förordning (1991:1322)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Förordning (1977:374) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§

Förordning (1979:854) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:948) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1983:710) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:1069) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:909) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  upph. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1987:84) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1990:1519) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:1322) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1220) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1052) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden m. m. som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 2 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (2000:1053) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:877) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:427) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:884) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2010:272) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2017:81) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01