Inaktuell version

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Version: 2006:95

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-22
Ändring införd
SFS 1981 i lydelse enligt SFS 2006:95
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om att socialnämnderna skall lämna ut sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) för statistiska ändamål. Förordning (2001:942).

2 §  Varje socialnämnd skall lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

 1. ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,
 2. annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana insatser,
 3. förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen,
 4. vistelse i familjehem och i hem för vård eller boende samt den ersättning som utgivits av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,
 5. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 6. åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 7. introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Förordning (2006:95).

3 §  Socialnämnderna skall till Socialstyrelsen lämna även andra personuppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

[S2]Uppgifter enligt första stycket får begäras först efter samråd med Svenska kommunförbundet. Förordning (2001:942).

4 §  Socialstyrelsen skall efter samråd med Svenska kommunförbundet meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning. Förordning (1995:1074).

 • HSLF-FS 2018:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
 • HSLF-FS 2016:86: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
 • HSLF-FS 2018:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
 • HSLF-FS 2018:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd
 • HSLF-FS 2016:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga
 • HSLF-FS 2016:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
 • HSLF-FS 2015:29: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Förordning (1988:1489) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:186) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1994:363) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1074) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (2001:942) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:95) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:865) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:783) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:989) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:454) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25