Inaktuell version

Lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2009:1049
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning och ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

2 §  Ersättning utges från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Frågor om ersättning handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:818).

3 §  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som kan bli berättigad till förmåner enligt denna lag. Socialförsäkringslage

Ändringar

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Lag (1989:1048) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1991:225) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:225

Lag (1991:1053) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och och ledighet för närståendevård

Lag (1991:1980) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 9, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:274) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1992:1705) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:333) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:335, Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:126, Prop. 1993/94:59, Bet. 1993/94:SfU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:318) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1482) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:279) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:815) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:380) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:236, Prop. 1999/2000:95, Bet. 1999/2000:SfU12
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:196) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:818) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:198) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:483) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2007/08:225, Prop. 2007/08:136, Bet. 2007/08:SfU12
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:863) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:940) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:25, Prop. 2008/09:6, Bet. 2008/09:AU3
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:992) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1049) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:16, Prop. 2008/09:194, Bet. 2009/10:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:419) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:276, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:SfU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1241) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§; ändr. författningsrubr., 1, 20 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2017/18:47, Prop. 2017/18:10, Bet. 2017/18:SfU12
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01