Upphävd författning

Förordning (1993:1325) om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1325
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning avser räntebidrag enligt

 1. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
 2. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),
 4. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,
 5. förordningen (1986:82) om ränta och amortering m. m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
 6. förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder,
 7. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.,
 8. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,
 9. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868) och
 10. förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

2 §  I fråga om räntebidrag enligt någon av de förordningar som anges i 1 § 1--9 skall, utöver vad som följer av äldre bestämmelser, den garanterade räntesatsen höjas vid de tidpunkter och med det antal procentenheter som anges i följande sammanställningar.

Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1994 (procentenheter)
År för projektets färdigställandeHyresrätt/ BostadsrättEgnahem
1980 eller tidigare0,500,75
19810,400,75
19820,300,75
19830,200,75
19840,150,65
19850,100,55
19860,100,55
19870,100,50
19880,100,35
19890,35
19900,25
19910,20
Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1995 (procentenheter)
År för projektets färdigställandeHyresrätt/ BostadsrättEgnahem
1982 eller tidigare0,500,90
19830,400,90
19840,350,90
19850,250,80
19860,250,80
19870,250,70
19880,250,55
19890,150,55
19900,100,40
19910,050,30
Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1996 (procentenheter)
År för projektets färdigställandeHyresrätt/ BostadsrättEgnahem
1983 eller tidigare0,601,10
19840,501,10
19850,401,10
19860,401,10
19870,401,00
19880,400,80
19890,250,80
19900,200,60
19910,150,50

3 §  I fråga om räntebidrag enligt den förordning som anges i 1 § 10 skall, utöver vad som följer av äldre bestämmelser, den garanterade räntesatsen höjas vid de tidpunkter och med det antal procentenheter som anges i följande sammanställningar.

Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1994 i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992--1993 (procentenheter)

Hyresrätt/ Egnahem
Bostadsrätt
-- 0,10

Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1995 i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992--1994 (procentenheter)

Hyresrätt/ Egnahem
Bostadsrätt
0,05 0,25

Höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1996 i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992--1995 (procentenheter)

Hyresrätt/ Egnahem
Bostadsrätt
0,15 0,40

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1325) om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enigt äldre bestämmelser

Förarbeten
Rskr. 1993/94:40, Prop. 1993/94:8, Bet. 1993/94:BoU3
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1994:1998) om upphävande av förordningen (1993:1325) om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande såvitt gäller den föreskrivna höjningen av den garanterade räntan den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph.