Lag med (2019:1215) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1215
Ikraft
2020-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-13
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag med (2019:1215) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Förarbeten
Rskr. 2019/20:88, Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19
Ikraftträder
2020-02-01