Förordning (2019:1235) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1235
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1235) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Ikraftträder
2020-01-01