Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-11-28
Ändring införd
SFS 2019:1182
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:44, Prop. 2018/19:163, Bet. 2019/20:JuU9
Ikraftträder
2020-01-01